Ποιοι είμαστε

Η S & A NEMO ONLINE HOLDING LTD με έδρα την Λευκωσία Κύπρου αποτελεί μία νεοφυή επιχείρση με στόχο την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών στον τομεα της διαφήμισης και ειδικότερα στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών. 

Η υπηρεσία RADIOADS.eu βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και σύντομα θα μπορούμε να εγγράψουμε Ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαφημιζόμενους σε αυτή. 

Η υπηρεσία RADIOADS.eu σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρία S & A NEMO ONLINE HOLDING LTD στο πλαίσιο της Δράσης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ): «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Προώθησης της Έρευνας (Ι.Π.Ε.).

Για να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της  S & A NEMO ONLINE HOLDING LTD, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nemo.services.